Fotsoneterapi

Om fotsoneterapi
Med fotsoneterapi menes en behandlingsform der en behandler soner og punkter på føttene med bruk av trykkmassasje.

Fotsoneterapi er en bioholografisk metode som bygger på kunnskapen om hvordan kroppens deler og organer gjenspeiler seg i soner under føttene. Ved å behandle disse sonene etter ulike systemer stimuleres kroppen til bedre balanse og raskere blodgjennomstrømming, noe som gjelder for alle typer massasje.

Soneterapi er trykk- og massasjebehandling på reflekssoner under føttene. Reflekssonene på føttene har forbindelse med hele kroppen, og påvirker alle kroppens organer og deler.

Opprinnelse
Fotsoneterapi har utviklet seg gjennom århundrer og har sine røtter helt fra  to tusen år før Kristus. Metoden var kjent innenfor flere kulturer i Egypt, Kina, India og hos indianerene. Senere har den blitt  systematisert til det den er i dag.

Soneterapi er en av verdens eldste former for legekunst. Vi vet at de gamle Egypterne for ca. 4500 år siden behersket denne edle form for behandling. Forseggjorte friser i gravkamre forteller sin klare historie,- Soneterapi er ikke en “nymotens” behandlingsform. Senere har både sør og nordamerikanske indianere benyttet metoden, med eller uten inspirasjon fra Egypt.

I vårt århundre fattet en amerikaner ved navn William Fizgerald interesse for hvordan kroppens organer gjenspeiler seg helt andre steder på kroppen enn der de fysiologisk var plassert. Hans tanke ble plukket opp og videreført av Eunice Ingham, som spesialiserte seg i fotsoneterapi. Metodene hun hun utviklet danner grunnlaget for det vi idag kaller grunnleggende fotsoneterapi.

Soneterapi er som sagt en flere tusen år gammel behandlingsform, brukt av indianerne i Mellom- og Nord-Amerika. Det finnes tegninger av fotsonebehandling i en av pyramidene i Egypt, noe som tilsier at metoden sannsynligvis har eksistert der. Soneterapi er en behandlingsmetode som er velgjørende for hele organismen.

 

Kontakt en av våre ansatte på Westbytunet Naturmedisinke Klinikk i Troms for mer om fotsoneterapi.