Hypnose

I hypnoterapi (hypnose) henvender vi oss til det ubevisste sinn for det er ofte her problemene for å finne løsninger på problemer ligger.

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper samtidig uten å være i konflikt med hverandre. Vanligvis opererer disse uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid nået, vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og de dyptliggende instinkter.

Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt, vi motarbeider ofte oss selv uten at vi alltid er klar over det .

Å bringe det bevisste og det ubevisste sinnet sammen om felles tanker og ønsker jo større blir sjansene for å oppnå det vi har som mål.

Når disse to sinnene kommer i kontakt gjennom hypnose vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik kan vi prøve få ønskelige endringer til å skje.

Det er selvsagt ikke mulig å fysisk kjenne hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør, men under hypnose gjør de imidlertid de samme oppgavene til samme tid.

Man vil kun kjenne seg avslappet i både kropp og i sinn og det vil ikke komme noen uventet “transe” tilstand der du føler du er uten full kontrol.

Man er bevisst sine tanker, men man er aldr i bevisst den ubevisste prosessen.
Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare som sagt svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn samarbeider mot et felles mål er det mye enklere å få til varige endringer i negative adferds eller tanke mønster.

Enten det dreier seg om dårlige matvaner, problemer med røykeslutt eller andre ting man finner vanskelige å håndtere så kan hypnoterapi være et alternativ som kan forandre ditt liv til det bedre.

Ta kontakt med oss for mer om hypnose og hypnoterapi.