Hypnose

I hypnoterapi (hypnose) henvender vi oss til det ubevisste sinn for det er ofte her  løsninger på problemer finnes.

Hypnose - Westbytunet Naturmedisinske Klinikk

Lang erfaring med hypnoseterapi

Hypnose i behandling er en metode som kan også brukes til å redusere for eksempel smerte og angst, og bidra til bedre søvn.

Enten det dreier seg om dårlige matvaner, problemer med røykeslutt eller andre ting man finner vanskelige å håndtere så kan hypnoterapi være et alternativ som kan forandre ditt liv til det bedre.

Hypnose
Hypnoterapi

Om hypnose

Hypnose er en tilstand hvor det bevisste og ubevisste sinn begynner å arbeide med samme begreper samtidig uten å være i konflikt med hverandre. Vanligvis opererer disse uavhengig av hverandre. Bevisste ønsker og tanker, som er relatert til sanntid nået, vil ofte være i konflikt med de ubevisste prosessene som er basert på glemte erfaringer og de dyptliggende instinkter.

Som et resultat vil disse to sinnene ofte være i konflikt, vi motarbeider ofte oss selv uten at vi alltid er klar over det .

Å bringe det bevisste og det ubevisste sinnet sammen om felles tanker og ønsker jo større blir sjansene for å oppnå det vi har som mål.

Når disse to sinnene kommer i kontakt gjennom hypnose vil tanker, følelser, ønsker og minner lettere kunne flyte fra det bevisste til det ubevisste, slik kan vi prøve få ønskelige endringer til å skje.

Det er ikke mulig å fysisk kjenne hypnose, fordi begge våre sinnstilstander gjør det de vanligvis gjør, men under hypnose gjør de imidlertid de samme oppgavene til samme tid.

Man vil kun kjenne seg avslappet i både kropp og i sinn og det vil ikke komme noen uventet «transe» tilstand der du føler du er uten full kontroll.

Man er bevisst sine tanker, men man er aldri bevisst den ubevisste prosessen.
Derfor føles det nesten som helt normalt å være i hypnose, man er bare som sagt svært avslappet.

Når ditt bevisste og ubevisste sinn samarbeider mot et felles mål er det mye enklere å få til varige endringer i negative adferds eller tanke mønster.

Enten det dreier seg om dårlige matvaner, problemer med røykeslutt eller andre ting man finner vanskelige å håndtere så kan hypnoterapi være et alternativ som kan forandre ditt liv til det bedre.

Ta kontakt med oss for mer om hypnose og hypnoterapi.

Ofte stilte spørsmål

Er hypnose forsket på?

Forskning har vist at hypnose kan brukes som bedøvelse, forbedre hukommelsen hos personer med hjerneskade og redusere angst og betennelse.

Det er ikke hypnosen i seg selv som virker, men den behandlingen man gir under hypnose. Fordi du er under hypnose, blir effekten større.

Forskningen har ikke et entydig svar på hvorfor, men det er trolig fordi hypnose gjør oss mer mottakelige overfor input utenfra, og at vi faktisk kan gjøre mer enn vi tror med tankens kraft.

Les mer her.

Er hypnose farlig?

Den tilstand av transe som du er i under hypnosen er en naturlig tilstand og derfor helt ufarlig. Der er heller ingen fare for, at du sitter fast i hypnose. Du kan godt føle deg litt ”svimmel” etter hypnosen, det er fordi du har vært fullstendig avslappet i kropp og sinn, som etter en dyp søvn.

Kommer man i en dyp transe slik som på TV?

Dype transer er ikke nødvendig for at hypnotiske suggesjoner skal være effektive, og det er ikke påvist en sammenheng mellom hypnosedybde og effekt av behandlingen, og lette transer er derfor som regel tilstrekkelige.

Hvor holder dere til?

Vår medisinske klinikk ligger i Nordkjosbotn, 7 mil fra Tromsø. Vi er også i Narvik og Alta hver 6. uke. Send oss en melding for nærmere tidspunkt.

Til hovedsiden

Kontakt oss

Telefon: 408 31 030
Epost: westbytunet@hotmail.com

Nordkjosbotn (Nært Tromsø)
Man, tirs, tors: 10.00 - 16.30
Alta - Hver 6. uke
Narvik - Hver 6. uke