Om naturmedisin

Naturmedisin og litt om historien bak

– Naturmedisin, også kalt alternativ medisin
– Naturprodukter anvendt til medisinsk behandling

Mennesket har gjennom mange tusen år benyttet seg av tilgengelige mineralske og animalske produkter til å behandle sykdommer hos mennesker og dyr. Bruken av naturmedisin stoppet med fremveksten av den kjemiske industri som var i stand til dels å utvinne de virksomme stoffer fra naturmedisinen og dels syntetisere nye virksomme stoffer.

Med fremkomsten av et sykehusvesen, som fortrinnsvis holder seg til vitenskapelig dokumenterte metoder i behandlingen av sykdommer, medførte at naturmedisinen ble langt mindre utbredt og anerkjent.
Naturmedisin har likevel siden 1970-tallet gjenvunnet en vesentlig interesse utenfor “det etablerte sunnhetssystemet”. I dag kan noen typer naturmedisin vise til godt dokumenterte resulater og benyttes i økende grad også innenfor legevitenskapen.

Eksempler på naturmedisin er pilebark som er blitt benyttet som et smertestillende middel. Pilebarken inneholder salicylsyre (Salix = pil), som i dag er den virksomme ingrediens i mange industrielt fremstilte produkter til smertebehandling.

På grunn av den økende interessen for naturmedisin og alternativ medisin, samt at naturmedisin i stor grad står utenfor offentlig kontroll, er det åpenbart viktig at pasienten selv kontrollerer den klinikken man velger å bruke for behandling. I værste fall kan du ende opp med uvirksom medisin eller feilbalansert medisin.

– Spør derfor etter referanser og dokumentasjon på kompetanse før du gjør ditt valg –

Om naturmedisin i korte trekk
Naturmedisin er en samlebetegnelse over flere ulike behandlingsformer som homeopati, akupunktur, urtemedisin, soneterapi for å nevne noen. Selv om mange av disse terapiene er relativt forskjellige har de noen fellestrekk. Naturmedisin er en samling av terapier som alle vektlegger kroppens egen evne til å bli frisk.

Alle vet vi at en god nattsøvn kan gjøre underverker. De aller fleste ganger vi føler oss uvel eller blir syke klarer kroppen å gjennopprette helsen på egnehånd. Disse behandlingsformene søker å stimulere kroppen til selv å ordne opp; hjelp til selvhjelp.

Et annet trekk er at man oppfatter kropp og sjel som en helhet. Alle tegn og symptomer vurderes som den beste respons kroppen er istand til å gi utfra sine forutsetniger på et gitt tidspunkt. Når en sykdom følges av en annen er dette derfor et utrykk for endringer i den totale helsetilstand og ikke en tilfeldighet.

Man oppfatter pasientens sykdom, livsstil, tanker og følelelser som et integrert uttrykk for pasientens helsetilstand og bevisthet. For å oppnå en bedre helse brukes ulike metoder til å øke pasientenes livskvalitet, bevisthet og vitalitet.

Last ned ned artikkelen om naturmedisin her:

Kontakt en ansatt på Westbytunet Naturmedisinske Klinikk for mer om naturmedisin.

Kilder; Wikipeidia og Norsk Akademi for Naturmedisin *