Leddbehandling og bentetthet

Westbutynet Naturmedisinske Klinikk kartlegger årsaken til leddplager med Bioresonans. Vi bruker METRI-Scan hvor vi måler bentettheten for å se om pasienten er benskjør.

Leggplager kan ha mange årsaker og svært ofte er det slitasje som er problemet.

 

Ta kontakt med en av våre ansatte for mer om leddbehandling, måling av bentetthet og benskjørhet.