Atlas Profilax

©AtlasPROfilax

Om AtlasPROfilax

Modellen viser en atlas som er feilstilt (luksert) mot venstre side. Alt etter rotasjonsvinkelen gjør feilstillingen at hullet i skallebunnen og virvelkanalen får redusert volum.

Dermed utsettes ryggmarg, forskjellige hjernenerver og andre nervebaner for et konstant trykk. Samtidig blir – på grunn av den feilstilte atlas – vertebralarteriene, halspulsåren og andre blod- og lymfekar innsnevret.

Dette fører til at ryggmargen, forskjellige hjernenerver og andre nervebaner utsettes for konstant trykk. Samtidig gjør den feilstilte atlas at vertebralarteriene, halspulsåren og flere andre kar og lymfebaner innsnevres.

En feilstilt atlas kan være en årsak til forstyrrelser av kroppslig og åndelig natur, til smerter, invaliditet, sykdom og degenerasjon.

© Alt hviler på atlas!

Det konstante trykket mot ryggmarg, hjernenerver, forskjellige arterier og andre kar osv. kan forårsake alvorlige fysiske og psykiske forstyrrelser, plager og sykdommer. Fordi atlas ikke bare bærer hodeskallen, men virker som OPPHENG for skjelettet vårt og gir det BALANSE og STYRING, kan en luksert atlas også gi alvorlige forstyrrelser og forandringer i kroppsholdningen.

Følgene av dette er symptomatiske plager og sykdommer som f.eks. nakkesmerter, stiv nakke, vondt i ryggen, lumbago (hekseskudd), skiveprolaps, innklemte spinalnerver, skjevt bekken, smerter i hofteledd, knær og meniskus, andre sykdommer i kneet, ulik lengde på bena osv.

Skjevt bekken er et eksempel på de forstyrrelser og forandringer i holdningen som atlasfeilstilling kan føre til.

 

Ta kontakt med vår terapaut for mer om Atlas Profilax