Fotsoneterapi

Om fotsoneterapi
Med fotsoneterapi menes en behandlingsform der en behandler soner og punkter på føttene med bruk av trykkmassasje.

Fotsoneterapi er en bioholografisk metode som bygger på kunnskapen om hvordan kroppens deler og organer gjenspeiler seg i soner under føttene. Ved å behandle disse sonene etter ulike systemer stimuleres kroppen til bedre balanse og helbredelse.

Soneterapi er trykk- og massasjebehandling på reflekssoner under føttene. Reflekssonene på føttene har forbindelse med hele kroppen, og påvirker alle kroppens organer og deler. Behandlingen virker utrensende, stimulerende og harmoniserende, og kan hjelpe mot flere typer plager.

Opprinnelse
Fotsoneterapi har utviklet seg gjennom århundrer og har sine røtter helt fra  to tusen år før Kristus. Metoden var kjent innenfor flere kulturer i Egypt, Kina, India og hos indianerene. Senere har den blitt  systematisert til det den er i dag.

Soneterapi er en av verdens eldste former for legekunst. Vi vet at de gamle Egypterne for ca. 4500 år siden behersket denne edle form for behandling. Forseggjorte friser i gravkamre forteller sin klare historie,- Soneterapi er ikke en “nymotens” behandlingsform. Senere har både sør og nordamerikanske indianere benyttet metoden, med eller uten inspirasjon fra Egypt.

I vårt århundre fattet en amerikaner ved navn William Fizgerald interesse for hvordan kroppens organer gjenspeiler seg helt andre steder på kroppen enn der de fysiologisk var plassert. Hans tanke ble plukket opp og videreført av Eunice Ingham, som spesialiserte seg i fotsoneterapi. Metodene hun hun utviklet danner grunnlaget for det vi idag kaller grunnleggende fotsoneterapi.

Soneterapi er som sagt en flere tusen år gammel behandlingsform, brukt av indianerne i Mellom- og Nord-Amerika. Det finnes tegninger av fotsonebehandling i en av pyramidene i Egypt, noe som tilsier at metoden sannsynligvis har eksistert der. Soneterapi er en behandlingsmetode som er velgjørende for hele organismen.

Hvorfor virker fotsoneterapi?
Den er en av de mange metoder som baserer seg på det såkalte holografiske prinsipp, også kalt eciwo, dvs at helheten avspeiler seg i en liten del av organismen (f eks som enhver celle inneholder informasjon om hele kroppen). Ved trykkmassasje på reflekssonene kan hele organismen påvirkes: indre organer, hormonsystem, muskel- og skjelettsystem, sanseorganer osv. Soneterapi stimulerer de indre organers funksjon, løser opp blokkeringer og øker blodsirkulasjonen. Ved å massere reflekssoner kan blokkeringer og stagnasjoner løses opp slik at den naturlige sirkulasjonen av energi, blod og lymfe opprettholdes og kroppen regenereres mere effektivt.

Fotsoneterapeutene mener altså at når det oppstår sykdom i et organ eller i et område av kroppen, vil det føre til at tilsvarende soner på føttene blir ømme ved trykk. Ved trykkmassasje på de sonene, kan den aktuelle sykdommen lindres.

Kontakt en av våre ansatte på Westbytunet Naturmedisinke Klinikk i Troms for mer om fotsoneterapi.